TF-0615 Matte Raku Blue/Purple Iris Toho Triangle 11 (3 inch tube)

TF-0615 Matte Raku Blue/Purple Iris Toho Triangle 11 (3 inch tube)

Beadies Beadwork

$2.95 

TF-0615 Matte Raku Blue/Purple Iris Toho Triangle 11 (3 inch tube)