DB-0635 Satin White 11° Delica (04gm Tube)

DB-0635  Satin White   11° Delica (04gm Tube)

Beadies Beadwork

$2.10 

Sorry, this item is out of stock

(4gm Tube) DB-0635 Satin White 11° Delica